Doç. Dr. MAHMUT DENİZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. MAHMUT DENİZ

T: (0282) 250

M mdeniz@nku.edu.tr

W mdeniz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HASTANELER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Öğrenim Yılları: 2002-2005
Tez: Total larenjektomili hastalarda nazal mukosiliyer klerens (2005)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIP PR. (İNGİLİZCE)
Öğrenim Yılları: 1993-2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
KBB UZMANI DOKTOR TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ 2008-2012
KBB UZMANI DOKTOR AĞRI DEVLET HASTANESİ 2006-2008
KBB ASİSTAN DOKTOR HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ 2002-2005
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı /
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇİFTÇİ Z., aydın kurc m., KAYA A. D., SARAÇOĞLU G. V., DENİZ M., GÜLTEKİN E., Do we really need to coat the novel silicone intranasal splints with antibiotics?, American Journal of Otolaryngology, vol. 37, pp. 447-451, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., ÇİFTÇİ H. G., ÖZDEMİR D. N., IŞIK A., GÜLTEKİN E., Magnetic Control of the Glottic Opening in an Ex Vivo Sheep Larynx Model: A Preliminary Study, Journal of Voice, vol. 30, pp. 621-625, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. DENİZ M., ÇİFTÇİ Z., ERSÖZLÜ T., GÜLTEKİN E., ALP R., The evaluation of auditory system in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) patients, American Journal of Otolaryngology, vol. 37, pp. 299-303, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GÜNEŞ H., GÜMÜŞ A., GÜLTEKİN E., EREN TOPKAYA A., Does Attending Clinical Wards Increase Nasal Carriage of Staphylococcus Aureus Among Medical Students?, Medical Science and Discovery, vol. 2, pp. 288-291, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
5. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., YILMAZ I., GÜNEŞ ÇİFTÇİ H., YAŞAR ŞİRİN D., GÜLTEKİN E., In vitro analysis of a novel controlled release system designed for intratympanic administration of N-acetylcysteine: a preliminary report, American Journal of Otolaryngology, vol. 36, pp. 786-793, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. DENİZ M., ÇİFTÇİ Z., GÜLTEKİN E., Pharyngoesophageal Suturing Technique May Decrease the Incidence of Pharyngocutaneous Fistula following Total Laryngectomy, Surgery Research and Practice, vol. 2015, pp. 1-5, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
7. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GÜLTEKİN E., The Implication of the Preoperative Neutrophil to Lymphocyte Ratio in the Diagnosis of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma: A Retrospective Analysis, Journal of Cancer and Tumor International, vol. 2, pp. 144-149, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
8. DENİZ M., USLU C., KOLDAŞ Ç., DENİZ B., Which technique is better for cholesteatoma surgery?, B-ENT, vol. 11, pp. 109-115, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GÜNEŞ H., GÜMÜŞ A., GÜLTEKİN E., EREN TOPKAYA A., Kurkumin, Timpanostomi Tüpleri Yüzeyinde Pseudomonas aeruginosa Biyofi lminin Oluşmasına Engel Olabilir mi?, MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, vol. 44, pp. 340-351, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., ÇELİK Ö., ÖZNUR M., GÜLTEKİN E., Middle Turbinate Osteoma Causing Migraine like Symptoms, Austin Journal of Otolaryngology, vol. 2, pp. 1030, 2015.
Vaka Takdimi Endekste taranmıyor Erişim Linki
11. DENİZ M., GÜLTEKİN E., ÇİFTÇİ Z., ALP R., OZDEMİR D. N., ISİK A., DEMİREL O. B., Nasal mucociliary clearance in obstructive sleep apnea syndrome patients, American Journal of Rhinology & Allergy, vol. 28, pp. 178-180, 2014.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
12. DENİZ M., ÇİFTÇİ Z., IŞIK A., DEMİREL O. B., GÜLTEKİN E., The impact of different nasal packings on postoperative complications, American Journal of Otolaryngology, vol. 35, pp. 554-557, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. AKDUMAN D., KARAMAN M., USLU C., Bilaç Ö., Türk Ö., DENİZ M., DURMUŞ R., Larynx cancer treatment results: survive and quality of life assessment Larenks kanseri tedavi sonuçları: Sağkalım ve yaşam kalitesi değerlendirilmesi, Kulak Burun Boğaz ihtisas Dergisi, vol. 20, pp. 25-32, 2010.
Özgün Makale
14. DENİZ M., USLU C., Ogredik E. A., AKDUMAN D., Gursan S. O., Nasal mucociliary clearance in total laryngectomized patients, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, vol. 263, pp. 1099-1104, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DENİZ M., GÜLTEKİN E., ÇİFTÇİ Z., ÖZDEMİR D. N., IŞIK A., DEMİREL O. B., Jugular Vein Aneursym Mimicking Second Branchial Cleft Cyst: Case Report İkinci Brankiyal Yarık Kistini Taklit Eden Juguler Ven Anevrizması, Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt 23, ss. 411-414, 2015.
Vaka Takdimi Erişim Linki
2. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., ÇİFTÇİ H. G. ., GÜLTEKİN E., 2014 Yılında Larengeal Transplantasyonun Geldiği Nokta, INTERNATIONAL JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL MEDICINE, cilt 2, ss. 102-107, 2014.
Özet Endekste taranmıyor Erişim Linki
3. USLU C., GÜRSAN Ö., KARAÇAYLI O., ÇAKIR S., DENİZ M., AKDUMAN D., Larenks kanseri Olgularımızın Retrospektif Analizi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt 44, ss. 225-227, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., YILMAZ İ., GÜNEŞ ÇİFTÇİ H., YAŞAR ŞİRİN D., GÜLTEKİN E., In Vitro Analysis of a Novel Controlled Release System Designed for Intratympanic Administration of N-Acetylcysteine: a Preliminary Report, 15th International Meeting;The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA) (28.04.2016-30.04.2016).
Tam metin bildiri
2. ÇİFTÇİ Z., AYDIN M., KAYA A. D., SARAÇOĞLU G. V., DENİZ M., GÜLTEKİN E., Do We Really Need To Coat The Novel Silicone Intranasal Splints With Antibiotics?: Defining Fact From Fiction., 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (10.05.2014-13.05.2014).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. DENİZ M., ÇİFTÇİ Z., ERSÖZLÜ T., GÜLTEKİN E., ALP R., The evaluation of auditory system in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) patients, 12. Türk Rinoloji Derneği Kongresi (21.04.2016-24.04.2016).
Özet bildiri
2. ÇİFTÇİ Z., ÖZNUR M., DENİZ M., ÖZDEMİR D. . N., IŞIK A., GÜLTEKİN E., Farklı Solüsyonların Radyofrekans Termal Ablasyon Tüneli Üzerine Etkileri, 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (05.11.2014-09.11.2014).
Poster
3. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GÜNEŞ H., GÜMÜŞ A., GÜLTEKİN E., EREN TOPKAYA A., Hastanede staj yapmak nazal staphylococcus aureus kolonizasyonunu artırır mı?, 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (05.11.2014-09.11.2014).
Poster Erişim Linki
4. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GÜNEŞ H., GÜMÜŞ A., GÜLTEKİN E., EREN TOPKAYA A., Kurkumin timpanostomi tüpleri yüzeyinde Pseudomonas Aeruginosa biyofilminin oluşumuna engel olabilir mi?, 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (05.11.2014-09.11.2014).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
5. DENİZ M., ÇİFTÇİ Z., IŞIK A., DEMİREL O. B., GÜLTEKİN E., Farklı Burun Tamponlarının Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkileri, 10. Türk Rinoloji Kongresi (22.05.2014-25.05.2014).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
6. GÜLTEKİN E., ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., ÖZDEMİR D. N., IŞIK A., Nazal septum kaynaklı nüks SCC: olgu sunumu, 10. Türk Rinoloji Kongresi (22.05.2014-25.05.2014).
Poster
7. ÇİFTÇİ Z., ÖZDEMİR D. N., IŞIK A., DENİZ M., GÜLTEKİN E., Havayolu İçeren ve İçermeyen Nazal Tamponların Neden Oldukları Postoperatif Stresin Değerlendirilmesi, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (02.11.2013-06.11.2013).
Sözlü Bildiri
8. DENİZ M., GÜLTEKİN E., ÇİFTÇİ Z., ALP R., ÖZDEMİR D. . N., IŞIK A., DEMİREL O. B., Osas hastalarında nazal mukosiliyer klerens, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (02.11.2013-06.11.2013).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
9. DENİZ M., GÜLTEKİN E., ÇİFTÇİ Z., ÖZDEMİR D. N., IŞIK A., DEMİREL O. B., Sekonder Brankial Kisti Taklit Eden Juguler Ven Anevrizması, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (02.11.2013-06.11.2013).
Poster Erişim Linki
10. USLU C., GÜRSAN Ö., KARAÇAYLI O., ÇAKIR S., DENİZ M., AKDUMAN D., Larenks kanserleri, 27. TÜRK ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ (04.10.2003-09.10.2003).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Otology and Neurotology, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
2. Medical Science and Discovery, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. International Journal of Basic and Clinical Medicine, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Üyelikler
Trakya KBB-BBC Derneği, Üye, 2014-.
TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ, Üye, 2002-.
Katıldığı Kurslar
2. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, Yer:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi Anatomi ve KBB Hastalıkları ABD, 13.04.2012-14.04.2012.
CPR (Cardio Pulmoner Resusitasyon) Eğitimi, Yer:Tekirdağ Devlet Hastanesi, 22.11.2011-22.11.2011.
Aldığı Sertifikalar
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu, Yer:İstanbul, 30.10.2015-.